Kvotedirektivet: endringsbestemmelser om maritim sektor og bygg- og transportsektor