Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet