Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret