Kvotehandel med drivhusgasser: forenklet verktøy for luftfartsoperatører med små utslipp