Kvotehandel med drivshusgassutslipp: bestemmelser om totale mengde kvoter