Kvotehandelsystemet med klimagasser for luftfartssektoren: endringsbestemmelser