Landbruks- og fiskeristatistikk: endringsbestemmelser