Landbruksstatistikk om flerårige kulturer: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 592/2013 av 21. juni 2013 om det tekniske format for innberetning av europeiske statistikker vedrørende flerårige kulturer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1337/2011

Commission Implementing Regulation (EU) No 592/2013 of 21 June 2013 concerning the technical format for the transmission of European statistics on permanent crops pursuant to Regulation (EU) No 1337/2011 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.6.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EU) nr. 1337/2011 udgør rammen for udarbejdelse af sammenlignelige statistikker om flerårige kulturer.

(2) Datastrukturen for indberetning af statistiske data om frugt- og olivenplantager og udvekslingsstandarden bør fastsættes.

(3) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Landbrugsstatistiske Komité.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.06.2013
Anvendelsesdato i EU
12.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet