Landbruksstatistikk om input og output: regler for statistikk over avlingsproduksjon