Lavere grenseverdier for fargestoffene E-104, E-110 og E-124 i næringsmidler