Legemiddelforordningen (trukket revisjonsforslag): informasjon til allmennheten om legemidler på resept