Legemiddelovervåking: supplerende bestemmelser om undersøkelser i etterkant av godkjenning