Likebehandling av menn og kvinner som er selvstendig næringsdrivende