Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om støy og utslipp