Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser