Luftfartsaktiviteter som omfattes av direktivet om utvidelse av EUs kvotehandelssystem