Luftfartssikkerhet: metodene som brukes for kontroll av personer unntatt passasjerer og håndbagasje