Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking