Lydnivå og eksosanlegg på motorvogner: endringsbestemmelser (1984a)

Tittel

Kommisjonsdirektiv 84/372/EØF av 3. juli 1984 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/157/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner

Commission Directive 84/372/EEC of 3 July 1984 adapting to technical progress Council Directive 70/157/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles

Siste nytt

Del av EØS-avtalen fra ikrafttredelsen av avtalen 1.1.1994

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, norsk utgave)

Som følge av den erfaring som er vunnet, og i betraktning av teknikkens nåværende utviklingstrinn, er det nå mulig å endre visse krav til målemetoden for støy fra visse kjøretøytyper, slik at de bedre kan tilpasses reelle driftsforhold. Det dreier seg om kjøretøyer med høy ytelse og kjøretøyer med automatisk girkasse utstyrt med manuell velger.

Særlig kjøretøyer med høy ytelse har den viktige egenskap at de er produsert ved hjelp av de mest avanserte teknikker, som vanligvis går forut for de metoder som senere benyttes i serieproduksjon, med optimalisering av deler og egenskaper med hensyn til aktiv og passiv sikkerhet, luftforurensning, støyplager og drivstofforbruk. Når det gjelder driften av kjøretøyene, er den nåværende metode for å bestemme det tillatte lydnivå, som er ment å påvise den støy kjøretøyene lager når de brukes i bytrafikk, ifølge de seneste forsøk ikke representativ for den faktiske bruk av kjøretøyer med høy ytelse i bytrafikken. De endringer som er nødvendige for å avhjelpe denne mangel og måle støyen fra denne kjøretøytypen mer nøyaktig, er allerede vedtatt av De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa i reglement nr. 51, med seneste endringer.

Bestemmelsene i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av direktiver om fjerning av tekniske handelshindringer på området motorvogner

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
03.07.1984
Gjennomføringsfrist i EU
30.09.1984
Anvendelsesdato i EU
30.09.1984
Opphører å gjelde
30.06.2027

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet