Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser