Maksimalgrenseverdier for rester av visse plantevernmidler i næringsmidler