Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av fôrtilsetningsstoffet canthaxanthin