Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 441/2012 av 24. mai 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av bifenazat, bifentrin, boskalid, kadusafos, klorantraniliprol, klortalonil, klotianidin, cyprokonazol, deltametrin, dikamba, difenokonazol, dinokap, etoksazol, fenpyroksimat, flubendiamid, fludioksonil, glyfosat, metalaksyl-M, meptyldinokap, novaluron, tiametoksam og triazofos i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 441/2012 of 24 May 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenazate, bifenthrin, boscalid, cadusafos, chlorantraniliprole, chlorothalonil, clothianidin, cyproconazole, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, dinocap, etoxazole, fenpyroximate, flubendiamide, fludioxonil, glyphosate, metalaxyl-M, meptyldinocap, novaluron, thiamethoxam, and triazophos in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.2.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for bifenazat, bifentrin, boskalid, cadusafos, klorantraniprol, klorotalonil, kotianidin, cyprokonazol, deltametrin, dikamba, difenokonazol, dinokap, etoksazol, fenpyroksimat, flubendiamid, fludioksonil, glyfosat, metalaksyl-M, meptyldinocap, novaluron, tiametoksam og triazofos i eller på visse produkter.

MRL for rester av flubendiamid, glyfosat og metalaksyl-M er endret fordi plantevernmidlene har blitt søkt om bruk til nye kulturer.

MRL for bifenazat, bifentrin, boskalid, cadusafos, klorantraniprol, klorotalonil, klotianidin, cyprokonazol, deltametrin, dikamba, difenokonazol, dinokap, etoksazol, fenpyroksimat, flubendiamid, fludioksonil, meptyldinocap, novaluron, tiametoksam og triazofos er endret fordi det ble fastsatt grenseverdier i Codex Alimentarius i 2011. Disse skal derfor inkluderes i EUs regelverk, så fremt dette er helsemessig trygt for europeiske forhold.

Under er det gitt en oversikt over produktgrupper som er endret. (LOD er forkortelse for «lower limit of analytical determination».)

MRL for bifenazat er satt til LOD for krydder, sukkerplanter og animalske produkter og er endret for bjørnebær, bringebær og bønner. Bifenazat er tillatt brukt i Norge til jordbær-, agurk- og tomatproduksjon. Endringene får ingen konsekvens for norske dyrkingsforhold.

MRL for bifentrin er satt for bjørnebær, bringebær, tomater, pepper, auberginer, salater, bomullsfrø og animalske produkter.

MRL for boskalid er endret for selleri, fennikel og humle. Boskalid er tillatt brukt for mange produksjoner i Norge, men ingen av disse blir påvirket av endringene.

MRL for cadusafos er satt til LOD for alle produktgrupper.

MRL for klorantraniprol er endret for sitrus, jordbær, diverse bær, artiskokk, ris, sukkerrør og animalske produkter.

MRL for klorotalonil er satt for druer, jordbær, poteter, melon, blomsterkål, selleri, løk, peanøtter og animalske produkter.

MRL for klotianidin er endret for søtvierfamilien, bladkål, salat, spinat, brønnkarse, kjørvel, selleri, artiskokk, sopp, bygg, te og animalske produkter.

MRL for cyprokonazol er endret for rapsfrø, soyabønner, bygg, sorghum, hvete og animalske produkter.

MRL for deltametrin er endret for krydder. Deltametrin er tillatt brukt for mange produksjoner i Norge, men ingen av disse blir påvirket av endringene.

MRL for dikamba er endret for asparges, sukkerrør og animalske produkter. Dikamba er tillatt brukt i Norge til produksjonene eng, beite, rug og bygg. Disse produksjonene blir ikke påvirket av endringene.

MRL for difenokonazol er endret for animalske produkter.

MRL for dinokap er endret for agurk, squash og melon.

MRL for etoksazol er endret for druer, basillikum, te, humle og satt til LOD for animalske produkter.

MRL for fenpyroksimat er endret for sitrus, epler, pærer og søtvierfamilen. Fenpyroksimat er tillatt brukt ved bringebærproduksjon i Norge. Denne produksjonen blir ikke påvirket av endringene.

MRL for flubendiamid er endret for nøtter, kjernefrukter, steinfrukter, druer, mais, hodekål, bønner m/u belg, tørkede belgvekster, bomullsfrø og animalske produkter. Flubendiamid er tillatt brukt i Norge som skadedyrmiddel til kulturene; jordbær på friland, i veksthus og i plasttunnel, samt i prydplanter, agurk og tomat i veksthus. Endringene får ingen konsekvens for norske dyrkingsforhold.

MRL for fludioksonil er endret for sitrus, salat, spinat og urter. Fludioksonil er tillatt brukt for mange produksjoner i Norge, der i blant for salat. For salat er MRL hevet fra 10 mg/kg til 15 mg/kg. Endingene vil på sikt kunne påvirke produksjonsforholdene for salat. Man kan tenke seg høyere inntak av fluoksonil.

MRL for glyfosat er endret for belgfrukter, linser, urtete og er satt til LOD for animalske produkter. Glyfosat er tillatt som ugrasmiddel ved mange produksjoner i Norge. Endringene får ingen konsekvens for norske dyrkingsforhold.

MRL for metalaksyl-M er endret for salater, vårkarse, sareptasennep og er satt til LOD for animalske produkter. Metalaksyl-M er tillatt brukt i Norge ved mange produksjoner, men ingen av de berørte produktgruppene. Endringene får derfor ingen konsekvens for norske dyrkingsforhold.

MRL for meptyldinocap er endret for melon.

MRL for novaluron er endret for jordbær, pepper, auberginer, agurk, squash, gresskar, brokkoli, bladbete, bønner m/u belg, bønner tørre, sukkerrør og animalske produkter.

MRL for tiametoksam er endret for sitrus, jordbær, poteter, pepper, gresskar, hodekål, spinat, selleri, artiskokk, bygg, te, kaffe og animalske produkter.

MRL for triazofos er endret for diverse krydder og er satt til LOD for animalske produkter.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, seksjon Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser ("reasoned opinions") og annen relevant informasjon.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten kan føre til økninger i antall analyser av rester av plantevernmidler i mat og fôr. Dette har betydning spesielt for næringen og det offentlige kontrollapparatet. I tillegg vil endringer i MRLer kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Plantevernmidlene bifenazat, boskalid, deltametrin, dikamba, fenpyroksimat, flubendiamid, fludioksynil, glufosat og metalaksyl-M er tillatt brukt i Norge.

For vekstene som hører til salatgruppen kan forskriften ha betydning ved at MRL for fludioksynil har økt fra 10 mg/kg til 15 mg/kg. Bruksområde og bruksbetingelsene er imidlertid ikke endret i Norge for fludioksynil i forhold til endrede MRL, men kan endres på sikt.

De andre endrede MRLene som er satt for bifenazat, boskalid, deltametrin, dikamba, fenpyroksimat, flubendiamid, fludioksynil, glufosat og metalaksyl-M omfatter ikke kulturer hvor stoffene er tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med.

De andre plantevernmidlene i forordningen er ikke tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med.

EFSA hadde i forkant av vedtaket vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene og i forhold til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med MRL for enkeltprodukter. Disse MRLene skal sikre at det ikke er noen risiko for at verken akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) blir overskredet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
24.05.2012
Anvendelsesdato i EU
14.06.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 169-221
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.02.2013
Anvendes fra i Norge
01.02.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0441
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro