Mal for nasjonale handlingsplaner for fornybar energi