Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om transparenskrav