Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata