Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser