Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser