Materialer og gjenstander av regenerert cellulose i kontakt med næringsmidler