Matinformasjonsforordningen om merking av næringsmidler: endringsbestemmelser om merking av alkoholholdige drikker

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 1169/2011 med hensyn til merking av alkoholholdige drikker

(In preparation) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1169/2011 as regards labelling rules on alcoholic beverages

Siste nytt

Høring om initiativet for planlagt forordning igangsatt av Kommisjonen 13.12.2021 med frist 7.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 24.6.2021)

Fødevaremærkning: revision af reglerne om forbrugeroplysning om alkoholholdige drikkevarer

Dette initiativ vil supplere revisionen af EU-reglerne om fødevareinformation til forbrugerne som opfølgning på Europas kræfthandlingsplan.

Det vil indeholde regler om mærkning af alkoholholdige drikkevarer, herunder om en obligatorisk ingrediensliste og en næringsdeklaration.

Køreplaner

Feedbackperiode: 24 juni 2021 - 22 juli 2021

Indledende konsekvensanalyse - Ares(2021)4128214