Mattrygghet, offisielle sertifikater for landdyr og formeringsmateriale

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av regler for en ensartet anvendelse av utstedelse, signering og påliteligheten til offisielle sertifikater, og etablering av maler for offisielle sertifikater og en mal for transport av visse kategorier av landdyr og formeringsmateriale innen Unionen og ved innførsel til Unionen

(In preparation) Commission Implementing Regulation laying down rules for uniform application of issuance, signature and guarantees of reliability of official certificates and establishing model official certificates and model declarations for movements of consignments of certain categories of terrestrial animals and germinal products thereof within the Union and entry into the Union

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 6.9.2020 med tilbakemeldingsfrist 3.11.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 6.9.2020)
Fødevaresikkerhed – standardattester for landdyr og formeringsmateriale

Om dette initiativ
For at garantere fødevaresikkerheden og beskytte dyrs og planters sundhed i henhold til EU-reglerne sørger dette initiativ for at:

- fastlægge fælles regler for udstedelse af officielle attester og sikre, at de er pålidelige
- opdatere de officielle attester, der kræves ved handel (inden for EU), eller import (fra lande uden for EU) af visse kategorier af landdyr og deres formeringsmateriale (avlsmateriale).

Udkast til retsakt
Feedbackperiode: 06 Oktober 2020 - 03 November 2020 (midnat, dansk tid)

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2020)5280212

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
06.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet