Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser