Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettinger