Merkeforordningen for storfe: identifikasjon, registrering og merking av storfe og storfekjøtt