Merking av betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på motorsykler (kodifisering)