Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe