Midlertidig godkjenning av klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som tilsetningsstoff til fôrrvarer