Midlertidig unntak fra reglene om bruk av tidsluker ("slots") på flyplasser (COVID-19)