Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn