Miljø-økonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser