Miljø-økonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 538/2014 av 16. april 2014 om endring av forordning (EU) nr. 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper

Regulation (EU) No 538/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No 691/2011 on European environmental economic accounts

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Forordning (EU) nr. 691/2011 om europæiske miljøøkonomiske regnskaber blev vedtaget den 6. juli 2011. Den omfatter tre moduler: luftemissionsregnskab, miljørelaterede skatter og materialestrømsregnskab.

Forordningens artikel 10 indeholder en liste over mulige nye moduler, der indføres efter forslag fra Kommissionen. De første tre af de nye moduler nævnt i artikel 10 er omfattet af dette udkast til ændring af forordningen: miljøbeskyttelsesudgifter, sektoren for miljøvenlige varer og tjenesteydelser og energiregnskaber.

Brugerne lægger stor vægt på analyse og anvendelse af miljøregnskaber ved udarbejdelsen af modeller og prognoser både i forbindelse med udarbejdelse af politikforslag og rapportering om gennemførelse af politikker og virkningerne heraf. Ved hjælp af de nye moduler kan de integrerede datasæt udvides til sådanne formål og analyser.

Forordningens artikel 4 omhandler pilotundersøgelser, som medlemsstaterne gennemfører på frivillig basis for at teste muligheden for at indføre nye moduler. Gennem adskillige sådanne gennemførte pilotundersøgelser er det blevet dokumenteret, at de tre nye moduler er mulige at indføre.

Miljøregnskaber bruger eksisterende data til at udarbejde regnskaberne. Det er ikke nødvendigt at indsamle nye data for at gennemføre de nye moduler. Oplysningerne i de eksisterende dataindsamlingsinstrumenter vil blive brugt bedre.

FN's Statistiske Kommission har vedtaget et integreret miljøøkonomisk system (SEEA) som en international statistisk standard ved sin 43. forsamling i februar 2012. De nye moduler er i fuld overensstemmelse med SEEA.

Den foreslåede forordning, der ændrer tidligere forordning, er på linje med den reviderede europæiske strategi for miljøregnskaber (ESEA 2008). Den vil sikre, at medlemsstaternes statistiske kontorer kan udvide deres arbejde vedrørende miljøregnskaber med det primære formål at levere harmoniserede og aktuelle data af god kvalitet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.05.2013
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
16.04.2014
Anvendelsesdato i EU
17.06.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 694-705
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.09.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0538
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro