Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming