Miljøøkonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser om inkludering av vann, skog, økoystemer og miljøtilskudd

Tittel

(Under forberedelse) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) .../... om endring av forordning (EU) nr. 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskap

(Under forberedelse) Regulation (EU) .../... of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 691/2011 on European environmental economic accounts

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 11.5.2021)

Miljøøkonomiske regnskaber: nye moduler

Miljøøkonomiske regnskaber samler økonomiske og miljømæssige data, som er i overensstemmelse med EU-landenes nationalregnskaber, og som ligger til grund for EU's politik.

Dette initiativ har til formål at ændre EU-reglerne om europæiske miljøøkonomiske regnskaber ved at tilføje nye tematiske regnskaber. De fire mulige emner for nye regnskaber er:

• vand
• skove
• økosystemer
• miljøtilskud.

Køreplaner

Feedbackperiode: 11 maj 2021 - 08 juni 2021 (midnat, dansk tid)

Køreplaner - Ares(2021)3163780

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
11.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet