Minimumsinnhold av et preparat produsert av A. niger som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner