Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer