Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer

Tittel

Rådsdirektiv 92/29/EØF av 31. mars 1992 om minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer

Council Directive 92/29/EEC of 31 March 1992 on the minimum safety and health requirements for improved medical treatment on board vessels

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, norsk utgave)

Kommisjonens melding om dens program for helse, sikkerhet og hygiene på arbeidsplassen inneholder planer om tiltak for å sikre medisinsk behandling til sjøs.

Helsen og sikkerheten til arbeidstakere om bord på et fartøy, som er en arbeidsplass med et bredt spekter av risikomomenter, blant annet tatt i betraktning eventuell geografisk isolasjon, krever spesiell oppmerksomhet.

Fartøyene bør ha tilfredsstillende medisinsk materiell om bord, godt vedlikeholdt og regelmessig kontrollert, så arbeidstakerne kan få den nødvendige medisinske behandling til sjøs.

For å sikre tilfredsstillende medisinsk behandling til sjøs, bør opplæringen av og informasjonen til sjøfolk bedres med hensyn til bruken av medisinsk materiell.

Bruken av telemedisin er et effektivt bidrag i arbeidet med å verne arbeidstakernes helse og sikkerhet -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
31.03.1992
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.1994
Anvendelsesdato i EU
31.12.1994

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
21.03.1994
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.1994
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.12.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31992L0029
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro