Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser