Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Oman