Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: status for tredjeland 1.8.2015

Tittel

Liste over godkjente tredjeland hva angår ordninger for opplæring og utstedelse av kvalifikasjonsbeviser til sjøfolk i henhold til direktiv 2008/106/EF (status pr. 1. august 2015)

List of third countries recognised as regards the systems for training and certification of seafarers for the purposes of Directive 2008/106/EC (Situation on 1 August 2015)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.08.2016
Anvendelsesdato i EU
01.08.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 52015XC0808(02)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro