Mønsterdybden på dekk for visse kategorier motorvogner og deres tilhengere