Montering av belysning og lyssignalordninger på motorkjøretøy og tilhengere

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/35/EF av 18. juni 2007 om endring av rådsdirektiv 76/756/EØF om montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorvogner og deres tilhengere, for å tilpasse det til den tekniske utvikling

Commission Directive 2007/35/EC of 18 June 2007 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Council Directive 76/756/EEC concerning the installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers.

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.12.2009)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2007/35/EF stiller krav til reflekterende materiale på lastebiler. Direktivet krever ytterligere merking av kjøretøy, og bidrar til økt trafikksikkerhet ved bedre synlighet av store lastebiler og tilhengere på vegen. Direktivet endrer bilag II til direktiv 76/756/EØF og er tilpasset endringene i ECE-regulativ nr 48.

Bestemmelsene i direktivet er i EU anvendt fra 10. juli 2008.

Status
Etter endt høring er direktiv 2007/35/EF implementert i forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 28-1.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.06.2007
Gjennomføringsfrist i EU
09.07.2008
Anvendelsesdato i EU
10.07.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 15.3.2012, p. 84-86
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.10.2008
Anvendes fra i Norge
31.10.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0035
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro