Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring: mal for erklæring om skadehistorikk